Barend Kemp B.V.Kemp HoogwerkersHuur en stuurHans van Driel BVGebruikt materieelKemp | Hamme BVBA

FOLDER DOWNLOADEN Movieclip Offerte aanvragen
 
Technische Specificaties
Algemeen
Model SK210D-10
Bedrijfsgewicht 26.800 kg
Rijsnelheid (laag/hoog) 3,6/6,0 km/u
Hellingshoek 70% (35°)
Motor
Model HINO J05E-TJ
Motorvermogen 117/2.000 kW/min-1
Brandstoftankinhoud 370 L
Hydraulisch systeem
Instelling ontlastklep 34,3 MPa
Hydraulische olietank (systeem) 230 (130)
 
Afmetingen

Kemp Groep